GNU Lesser General Public License

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.

Verzia 3, 29. jún 2007

Táto verzia licencie GNU Lesser General Public License zahrna ustanovenia a podmienky verzie 3 licencie GNU General Public License, rozšírené o dodatocné povolenia uvedené nižšie.

Viac


GNU Free Documentation License

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.

Verzia 1.3, 3. november 2008

Cielom tejto licencie je zaistit, aby bol návod na použitie, ucebnica alebo iný funkcný a užitocný dokument „volný“ v zmysle slobody: na zabezpecenie úcinnej slobody kopírovat a redistribuovat daný dokument, so zmenami alebo bez nich, a to bud za úcelom komercného alebo nekomercného využitia. Táto licencia zároven umožnuje autorom a vydavatelom získat uznanie za svoju prácu, pricom ich zbavuje zodpovednosti za úpravy vykonané inými osobami.

Viac


Výnimka pre GCC Runtime knižnicu v3.1

Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.

Verzia 3, 27. marec 2009

Ked používate GCC za úcelom kompilácie programu, GCC môže so skompilovaným programom kombinovat casti urcitých hlavickových súborov GCC a runtime knižníc. Úcelom tejto výnimky je povolit pri kompilácii ne-GPL programov (vrátane programov na ktoré sa vztahujú vlastnícke práva) použit týmto spôsobom hlavickové súbory a runtime knižnice, na ktoré sa vztahuje táto výnimka.

Viac


Výnimka pre GCC Runtime knižnicu v3.0

Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.

Verzia 3, 27. január 2009

Táto výnimka pre GCC runtime knižnicu („výnimka“) predstavuje dodatocné povolenie podla oddielu 7 licencie GNU General Public License, verzia 3 („GPLv3“). Vztahuje sa na urcitý súbor („runtime knižnica“), ktorý nesie zmienku umiestnenú vlastníkom autorských práv daného súboru, ktorá uvádza, že súbor sa riadi GPLv3 spolocne s touto výnimkou.

Viac


Výnimka Autoconf configure skriptu v3.0

Copyright © 2009 Free Software Foundation, Inc.

Verzia 3.0, 18. august 2009

Táto výnimka predstavuje dodatocné povolenie podla oddielu 7 licencie GNU General Public License, verzia 3 („GPLv3“). Vztahuje sa na urcitý súbor, ktorý nesie zmienku umiestnenú vlastníkom autorských práv daného súboru, ktorá uvádza, že súbor sa riadi GPLv3 spolocne s touto výnimkou.

Viac